Vrijwilligers

Zonder een groot aantal vrijwilligers kan een vereniging als Phoenix niet draaien. Gelukkig zijn veel vrijwilligers bereid zich voor onze vereniging in te zetten. Zonder hen zouden een heleboel taken niet mogelijk zijn en als iedereen een kleine taak op zich neemt, blijft het ook leuk voor iedereen.

 


 

  • Klik hier voor het overzicht van de vrijwilligers
  • Klik hier voor de openstaande en vrijkomende funties
  • Invullen Ledenkaart H.S.V. Phoenix. Hiermee krijgen wij een overzicht van wie bereidt of in staat is iets in de toekomst voor de vereniging te doen.

​​​​​​​


 

Hieronder een globaal overzicht van wie er allemaal nodig zijn om een vereniging draaiende te houden, zoals:

 

Bestuurders:

De Honk- en Softbalvereniging Phoenix heeft een door de leden gekozen bestuur.
In dit bestuur is een onderverdeling gemaakt naar:

  • Voorzitter, Secretaris, Penningmeester.
  • Bestuurslid Algemene Zaken, waaronder o.a. de clubkleding, de loterij- en de feestcommissie vallen.
  • Bestuurslid Technische Zaken, de voorzitter van de Technische Commissie (T.C.) waaronder beide wedstrijdsecretariaten vallen en ook bijvoorbeeld de zaaltrainingscoördinator en de scheidsrechters.
  • Voorzitter ZeisterSlotToernooi, voor de organisatie van het jaarlijks terugkerende internationale herensoftbaltoernooi op ons terrein.

De bestuursleden worden voor een periode van minimaal drie jaar gekozen.

 


Trainers/Coaches/Teambegeleiders:

Een honk- en softbalteam kan niet zonder deze belangrijke mensen. Zij zijn degene die de trainingen verzorgen, de wedstrijden begeleiden en alles wat daar omheen bij komt kijken voor het team regelen. Phoenix stelt jaarlijks leden in de gelegenheid een trainers/coachcursus te volgen waarbij een zekere minimale termijn wordt afgesproken als tegenprestatie.

Gastouders:

Het vervoer naar uitwedstrijden geschiedt met behulp van eigen auto’s. Voor jeugdleden dienen de ouders onderling voor dit vervoer te zorgen. Ook zijn er kantinediensten en diensten wedstrijdscoren bij de thuiswedstrijden. Dit alles evenredig over alle ouders verdeelt door de teambegeleider aan het begin van het seizoen.

Scheidsrechters:

Een wedstrijd kan niet zonder scheidsrechters worden gespeeld. We hebben vaste scheidsrechters, maar teams scheidsen ook voor elkaar. Voor scheidsrechters zijn er cursussen welke door de club worden betaald.

Wedstrijdscoorders:

Het lijkt eentonig maar ook deze mensen zijn nodig. De wedstrijdscoorder registreert het verloop van de wedstrijd volgens een daartoe speciaal ontwikkelde methodiek en voorgeschreven formulieren.
Ook voor wedstrijdscoorders zijn er cursussen beschikbaar, waardoor je niet alleen het team en de scheids tijdens de wedstrijd ondersteunt, maar tevens zelf het spelletje veel beter gaat begrijpen.

Veldonderhoud

De velden worden gehuurd van de gemeente Zeist. Het klein onderhoud van alles binnen de afrastering dient te worden verzorgd door Phoenix zelf. We kunnen daarbij best wat extra hulp gebruiken.

Diverse overige commissies:

Hierbij valt onder meer te denken aan commissies voor het organiseren van toernooien, het opzetten van loterijen, het aantrekken van sponsors, de technische commissie, kascommissie, de ledenadministratie en het materiaalbeheer. Het bestuur streeft er naar om zoveel mogelijk de uitvoering bij de commissies te leggen onder supervisie van één of meer bestuursleden.

Aangezien we nog enthousiaste mensen kunnen gebruiken (zie ook het vacature-overzicht) vragen we je vriendelijk de vragen op de ledenkaart in te vullen en deze naar de vrijwilligerscoördinator te sturen. Het beantwoorden van de vragen verplicht u tot niets. Wij gebruiken de info alleen om te weten te komen wie bereid en in staat is iets voor de vereniging te doen.

Interesse ? Stuur dan een mailtje naar de vrijwilligerscoördinator voor meer informatie omtrent wat JIJ kan betekenen voor de vereniging!


 

  • Klik hier voor het overzicht van de vrijwilligers
  • Klik hier voor de openstaande en vrijkomende funties
  • Invullen Ledenkaart H.S.V. Phoenix. Hiermee krijgen wij een overzicht van wie bereidt of in staat is iets in de toekomst voor de vereniging te doen.​​​​​​​

​​​​​​​


 

Meld je AAN! We moeten het SAMEN doen!