Vrijwilligers

Zonder een groot aantal vrijwilligers kan een vereniging als Phoenix niet draaien. Gelukkig zijn veel vrijwilligers bereid zich voor onze vereniging in te zetten. Zonder hen zouden een veel taken niet mogelijk zijn en als iedereen een kleine taak op zich neemt, blijft het ook leuk voor iedereen.

 


 

  • Klik hier voor het overzicht van de vrijwilligers
  • Klik hier voor de openstaande en vrijkomende functies
  • Invullen Ledenkaart H.S.V. Phoenix. Hiermee krijgen wij een overzicht van wie bereid, of in staat, is iets in de toekomst voor de vereniging te doen.
  • Voor meer info of aanmelden voor een functie: vrijwilligers@hsvphoenix.nl

 


 

Hieronder staat een globaal overzicht van wie er allemaal nodig zijn om een vereniging draaiende te houden:

 

Bestuurders:

De Honk- en Softbalvereniging Phoenix heeft een door de leden gekozen bestuur.
In dit bestuur is een onderverdeling gemaakt naar:

  • Voorzitter, Secretaris, Penningmeester.
  • Bestuurslid Algemene Zaken, waaronder o.a. de clubkleding, de loterij- en de feestcommissie vallen.
  • Bestuurslid Technische Zaken, de voorzitter van de Technische Commissie (T.C.) waaronder beide wedstrijdsecretariaten vallen en ook bijvoorbeeld de zaaltrainingscoördinator en de scheidsrechters.

De bestuursleden worden voor een periode van minimaal drie jaar gekozen.

 


Trainers/Coaches/Teambegeleiders:

Een honk- en softbalteam kan niet zonder deze belangrijke mensen. Zij zijn degene die de trainingen verzorgen, de wedstrijden begeleiden en alles wat daar omheen bij komt kijken voor het team regelen. Phoenix stelt jaarlijks leden in de gelegenheid een trainers-/coachcursus te volgen. Daarbij wordt, als tegenprestatie, een zekere minimale termijn afgesproken waarin deze functie wordt vervuld.

Gastouders:

Het vervoer naar uitwedstrijden geschiedt met behulp van eigen auto’s. Voor jeugdleden dienen de ouders onderling voor dit vervoer te zorgen. Ook worden de ouders volgens een roulerend rooster ingedeeld om de coach bij de wedstrijden te ondersteunen met praktische hand- en spandiensten zoals materiaal klaarzetten, veld voorbereiden, scoren en/of pitch-count en de kinderen aansturen in de dugout. Dit alles evenredig over alle ouders verdeeld door de Teambegeleider aan het begin van het seizoen.

Scheidsrechters:

Een wedstrijd kan niet zonder scheidsrechters worden gespeeld. We hebben vaste scheidsrechters, maar teams scheidsen ook voor elkaar. Voor scheidsrechters zijn er cursussen welke door de club worden betaald.

Wedstrijdscoorders:

Ook voor wedstrijdscoorders zijn er cursussen beschikbaar, waardoor je niet alleen het team en de scheids tijdens de wedstrijd ondersteunt, maar tevens zelf het spelletje veel beter gaat begrijpen.

Veldonderhoud:

De velden worden gehuurd van de gemeente Zeist. Het klein onderhoud, wat binnen de afrastering valt, dient te worden verzorgd door Phoenix zelf. Wij kunnen daar best wat extra hulp bij gebruiken.

Diverse overige commissies:

Hierbij valt onder meer te denken aan de Kantinecommissie; de Activiteitencommissie; de Sponsorcommissie; de Technische commissie en de Kascommissie. Het Bestuur streeft ernaar om zoveel mogelijk de uitvoering bij de commissies te leggen (onder supervisie van één of meerdere bestuursleden).

Aangezien wij nog enthousiaste mensen kunnen gebruiken (zie ook het vacature-overzicht) vragen wij u vriendelijk de vragen op de ledenkaart in te vullen en deze naar vrijwilligers@hsvphoenix.nl te sturen. Het beantwoorden van de vragen verplicht u tot niets. Wij gebruiken de informatie alleen om te weten te komen wie bereid (en in staat) is iets voor de vereniging te doen.

Interesse? Stuur dan een mailtje naar de vrijwilligerscoördinator voor meer informatie omtrent wat U kunt betekenen voor de vereniging!


 

  • Klik hier voor het overzicht van de vrijwilligers
  • Klik hier voor de openstaande en vrijkomende funties
  • Invullen Ledenkaart H.S.V. Phoenix. Hiermee krijgen wij een overzicht van wie bereidt of in staat is iets in de toekomst voor de vereniging te doen.

 


 

Meld u zich AAN! We moeten het SAMEN doen!